Hur blir man politiker?

I stort sett vem som helst kan bli poitiker. Det är inget som man direkt utbildar sig till så. Den som vil ta sig till riksdagen bör dock kanske ha en slags strategi för detta. Det är en god idé att engagera sig politiskt redan som ung. Det så att man kan knyta viktiga kontakter och vara med i ungdomsförbund. Är du intresserad av politik är det därför bra att gå med i ett parti vars åsikter du delar. Delta i så mångapartievenemang som du kan. Det är även bra att marknadsföra sig som politiker i den kommun man bor i. 

Politiker som yrke

Det finns två sorters politiker. Det är yrkespolitiker och det är fritidspolitiker. Den som är en yrkespolitiker arbetar med politik på heltid. Hur man blir det kan gå till på olika sätt. En del bygger upp sitt namn, tidigt i det parti man är med i. Sedan kan man bli framröstad av folket. Andra personer blir yrkespolitiker genom att vara delaktiga i parti under en längre tid. Det är inte ett måste att bli framröstad utan det finns andra arbeten inom politiken man kan jobba med. 

En del yrkespolitiker har blivit anställda av partiet eftersom att de har en kompetens inom ett visst område. Fritidspolitiker är de personer som ofta är aktiva på kommunalnivå. De har blivit framröstade av folket för att föra deras talan i kommunalfullmäktige. En viss typ av ersättning utgår oftast för dessa politiker. Det är dock oftast ingen heltidslön de får för sitt engagemang.

27 Aug 2019