Politik i coronatider

I de tider som råder nu, med corona, eller covid 19, så är det en hel del som vilar på våra politikers axlar. För ett par dagar sedan kom de med ett förslag som  skulle innebära att regeringen ska få utökade befogenheter att fatta beslut om extraordinära åtgärder för att stoppa smittspridningen. Målet är att åtgärderna snabbt ska vinna laga kraft. Det kan enligt regeringen handla om att stänga ned hamnar, köpcentrum eller restauranger.

Dock har detta möt motstånd och kritik och därför har regeringens förslag på en tillfällig lag för utökade maktbefogenheter att vidta åtgärder mot coronasmittan skickats på remiss till lagrådet.

Detta efter att M, L och V tidigare kritiserat ett utkast till förslaget – partierna ansåg att det gav regeringen för stor makt – har regeringen nu  då skrivit in ett tillägg om att åtgärder måste godkännas av riksdagen.

6 Apr 2020